Edvantis Group
Myro Mykhalchuk
Myro Mychalczuk
Założyciel, Prezydent i CEO
Dmytro Petrow
Dmytro Petrow
Współzałożyciel, Wiceprezes Wykonawczy ds. Inżynierii, COO
Tetiana Hulej
Tetiana Hulej
Współzałożyciel, Wiceprezes Wykonawczy ds. Finansów, CFO
Denis Spektor
Denis Spektor
Współzałożyciel, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju
Rada doradcza
Allen Deary
Allen Deary
Leon Kopyt
Leon Kopyt
Roger Sturm
Roger Sturm